page-b

Айлана-чөйрөнүн булганышын көзөмөлдөө тутуму

m1

Колдонмолор: болот, нефтехимиялык, химиялык, кокстоо, фармацевтика жана фармацевтика, кагаз фабрикалары, түстүү металлдар, курулуш материалдары, жылуулук электр энергиясы, муниципалдык канализацияны тазалоо, тоо-кен иштери

Электр энергиясын керектөөнүн мониторинг модулун орнотуңуз, ал реалдуу убакыт режиминде канализация тазалоочу курулмалардын кубаттуулугун, убакытты бөлүштүрүү жүгүн жана табигый эмес энергия керектөөсүн көзөмөлдөй алат.

Ишкананын өндүрүшүн, жабылышын, чектелген өндүрүшүн, электр энергиясын керектөөнү жана булганууну контролдоочу курулмаларды уруксатсыз жана аз жүктөлгөн режимде реалдуу убакыт режиминде мониторинг жүргүзүү, эрте эскертүү, талдоо жана башкаруу.

Колдонмолор: болот, нефтехимиялык, химиялык, кокстоо, фармацевтика жана фармацевтика, кагаз фабрикалары, түстүү металлдар, курулуш материалдары, жылуулук электр энергиясы, муниципалдык канализацияны тазалоо, тоо-кен иштери.

Система функциялары

Платформанын башкы бетинде компаниянын профили, электр энергиясын керектөө статистикасы, булгоочу өндүрүш объекттеринин иштешинин гистограммасы жана булганыч тазалоочу курулмалардын иштешинин гистограммасы көрсөтүлгөн, төмөндөгү 1-сүрөттү караңыз:

m2

-Компаниянын профили

Туташкан ишканалардын санын, жабдуулардын санын жана мониторинг пункттарын, булганууну контролдоочу шаймандардын учурдагы иштөө абалын жана өндүрүштү токтотуу жана чектөөнүн нормалдуу эмес абалын көрсөтүү.

-Электр кубатын керектөө статистикасы

Компаниянын электр энергиясын кечээ жана бүгүнкү күндө керектөөсүн көрсөткөн график.

-Булгоочу объекттерди эксплуатациялоо гистограммасы

Кечээ жана бүгүнкү күндө булганышты жаратуучу объекттердин иштөө сааттарынын санын көрсөткөн гистограмма.

-Булганышты контролдоочу курулмалардын иштөө гистограммасы

Кечээ жана бүгүнкү күндө булганууну контролдоочу курулмалардын сааттарынын санын көрсөткөн гистограмма.

Заводдогу электр энергиясын башкаруу тутуму электрондук, автомобиль, темир, машина, тамак-аш, медицина жана башка тармактар ​​сыяктуу ар кандай тармактардагы өндүрүш фабрикаларында электр энергиясын керектөөнүн мониторинги үчүн ылайыктуу.

Реалдуу убакыт мониторинги

Жергиликтүү электр энергиясын керектөө сигналдарын чогултуп, ишкананын бардык деңгээлдеринин статистикасын, устакананын жабдыктарын, мониторинг пункттарын, анын ичинде өндүрүш абалын, жабдуунун абалын, учурдагы, чыңалуусун, кубаттуулукту, кубаттуулукту ж.б. көрө аласыз. Демейки, кечээ / бүгүн ийри көрсөтүлөт. Белгилүү бир убакытты тандап, ийри сызык жаратсаңыз болот. Электр кубатын керектөө жана электр кубаттуулугунун ийри сызыктары түзмөктүн баштоо жана токтотуу босоголорун камтыйт, жана ишкананын жалпы кубаттуулук керектөөсү компаниянын жабылышынын босогосун чагылдырат.

Белгиленген баштоо жана токтотуу чектерине ылайык, өндүрүш убактысы булгоочу жайдын иштөө убактысына шайкеш келээрин жана 2-сүрөттө көрсөтүлгөндөй өндүрүштү токтотуу жана өндүрүштү чектөө планына карама-каршы келгендигин аныктаңыз.

2

Чыныгы убакыт режиминдеги ойготкуч

Корреляциялык талдоо, чектен ашыкча талдоо, башталгыч убактысын талдоо, айлана-чөйрөнү коргоо жабдуулары күйгүзүлгөн, анормалдуу жабылган жана жайланган, иштебей турган, жыштыкты кыскарткан ж.б. сыяктуу табигый эмес шарттарды өз убагында табууга болот. Өндүрүштүн чектелишине жана өндүрүштүн токтошуна мониторинг жүргүзүү дагы оңдолбойт. Сүрөт3 катары караңыз:

m2